Zamawiający – osoba zlecająca firmie Vamedia Studio usługę wykonania strony internetowej, w jednym z 3 pakietów: STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

Wykonawca – VAMEDIA STUDIO Łukasz Stankiewicz ul. WojskaPolskiego 11b/7 67-200 Głogów NIP: 693-209-23-34

§ 1. Materiały dostarczone przez Zamawiającego

§ 1.1 Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do modyfikacji oraz wykorzystywania dostarczonych Wykonawcy materiałów, niezbędnych do zrealizowania zlecenia.

§ 1.2 Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem oraz modyfikacją dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.

§ 2. Opłaty manipulacyjne

§ 2.1 Wszelkie opłaty niezbędne do realizacji umowy jak: opłacenie domeny, szablonu czy zdjęć ponosi Wykonawca.

§ 3. Prawa autorskie

§ 3.1 Właścicielem praw do usług lub wartości intelektualnych bądź licencji na ich wykorzystywanie staje się Zamawiający w chwili uregulowania na rzecz Wykonawcy należności wynikającej z Umowy.

§ 4. Płatność za usługę

§ 4.1 Wystawienie faktury za usługę wykonania strony internetowej, w jednym z trzech pakietów następuje po instalacji strony na serwerze, która jest przedmiotem usługi.

§ 4.2 Faktury za usługi są wystawiane z płatnością przelewem na konto VAMEDIA, dane konta bankowego są widoczne na fakturze. Faktury są wystawiane z terminem płatności 7 dni.

§ 4.3 Firma Vamedia jest zwolniona z podatku VAT. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie: art.113 ust. 1 ustawy o VAT( tj.Dz.U. z 2011, nr 177, poz.1054 ze zm.)

§ 4.4 Faktury są dostarczane Zamawiającemu poprzez pocztę elektroniczną w formie pliku PDF.

§ 5. Objaśnienie pojęć pakietów

§ 5.1 Indywidualna szata graficzna

Wykonawca projektuje indywidualny projekt szaty graficznej strony internetowej dla Zamawiającego. Projekt jest wysyłany do Zamawiającego w formie graficznej w celu akceptacji.

Zamawiający określa poprawki jakie mają być naniesione w projekcie. Zamawiający może całkowicie odrzucić pierwszy wysłany projekt i żądać wykonania nowego projektu. W przypadku odrzucenia drugiego wysłanego projektu, każdy następny projekt jest płatny. Kwota jest indywidualnie ustalana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Po akceptacji projektu graficznego, zostaje on przygotowany i podpięty pod system CMS, a następnie strona jest instalowana na serwerze.

§ 5.2 System zarządzania treścią

Wykonawca instaluje na serwerze system zarządzania treścią strony internetowej oparty o oprogramowanie WordPress. Po wykonaniu zlecenia Zamawiający otrzymuje dane dostępowe do panelu zarządzania treścią strony internetowej.

§ 5.3 DOMENA + HOSTING – 1 rok GRATIS

Dowolna domena z rozszerzeniem .pl z puli domen wolnych, dostępnych do rejestracji. Domeny z innymi końcówkami(.com,.eu) są dodatkowo płatne. PATRZ: Cennik

§ 5.4 Dodanie strony do wyszukiwarki Google

Adres strony internetowej będącej przedmiotem  zlecenia, zostanie dodany  przez Wykonawcę do wyszukiwarki GOOGLE, czas na dodanie strony do Google wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia opłaceniu faktury. Usługa jest wykonywana po opłaceniu faktury przez Zamawiającego.

§ 5.5 Formularz kontaktowy

Wykonawca umieszcza na stronie Formularz kontaktowy, służący do wysyłania wiadomości e-mail z poziomu strony internetowej, bezpośrednio na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Formularz składa  się z pól: E-mail, Temat, Wiadomość lub ich większej ilości max. 5 pól.

§ 5.6 Galeria na stronie

Instalacja i konfiguracja galerii zdjęć na stronie www Zamawiającego, Wykonawca dodaje maksymalnie 12 zdjęć nadesłanych przez Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość dodawania kolejnych zdjęć z poziomu panelu zarządzania treścią strony.

§ 5.7 Mapka dojazdu

Mapa dojazdu GOOGLE wstawiona przez Wykonawcę na jednej z podstron, zwykle na stronie kontaktowej.

§ 5.8 Polityka Plików Cookie

Instalacja na stronie skryptu, informującego internautów o używaniu plików cookie przez stronę, na której zainstalowany jest skrypt.

§ 5.9 Nieograniczona liczba podstron

System CMS posiada możliwość dodania nieograniczonej ilości podstron. Wykonując stronę www Wykonawca wypełnia treścią do 5 podstron w pakiecie STANDARD, 9 podstron w pakiecie PREMIUM i 15 podstron w pakiecie ULTIMATE, resztę stron Zamawiający wypełnia samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego.

§ 5.10 Optymalizacja pod pozycjonowanie

Strona zostaje odpowiednio skonfigurowana przez Wykonawcę w celu łatwiejszego uzyskiwania wyższych pozycji w wyszukiwarkach.

§ 5.11 Wersja strony na Tablety i Smartfony

Specjalne oprogramowanie, które modyfikuje wygląd/rozmiar strony odpowiednio dla urządzeń mobilnych, takich jak: smartfon i tablet.

§ 5.12 Moduł Newsów

Przygotowanie przez Wykonawcę modułu Aktualności, które Zamawiający dodaje samodzielnie poprzez panel zarządzania treścią strony.

§ 5.13 Dodanie do Firm Lokalnych GOOGLE

Usługa rejestracji firmy w usłudze Firmy Lokalne GOOGLE+. Usługa jest realizowana po opłaceniu faktury przez Zamawiającego.

§ 5.14 Rozbudowane statystyki odwiedzin

Utworzenie konta i instalacja na stronie statystyk GOOGLE ANALYTICS.

§ 5.15 Projekt logo firmy na potrzeby strony www

Projekt logo firmowego w rozdzielczości 72 dpi, na potrzeby umieszczenia na stronie internetowej. Do Zamawiającego wysyłane są maksymalnie 3 propozycje logo. Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na nadesłane propozycje, każda kolejna propozycja jest dodatkowo płatna. Stawka ustalana jest indywidualnie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

§ 5.16 Firmowe skrzynki e-mail

Instalacja jednej, dowolnej skrzynki pocztowej w adresie – domenie strony Zamawiającego.

§ 5.17 Pokaz slajdów

Jeden pokaz slajdów w dowolnym miejscu na stronie. Wykonawca dodaje max 5 slajdów. Zamawiający ma możliwość dodania większej ilości slajdów z poziomu panelu administracyjnego.

§ 5.18 Połączenie z Facebookiem

Instalacja i konfiguracja dodatku umożliwiającego polubienie wybranej strony na facebook-u.

§ 5.19 Pozycjonowanie w Google pod nazwę firmy

Zabiegi i działania zmierzające do uzyskania jak najwyższej pozycji strony Zamawiającego po wpisaniu nazwy firmy Zamawiającego w GOOGLE. Czas oczekiwania na efekty wynosi 3 miesiące. Usługa jest realizowana po opłaceniu faktury przez Zamawiającego.

§ 5.20 Formularz składania zamówień

Formularz na dowolnej podstronie, składający się z pól: Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail, Listy produktów do wyboru,Komentarz

§ 5.21 Teksty na stronę napisane przez Copywritera

Pięć tekstów na dowolne podstrony serwisu składających się z max 1000 znaków ze spacjami.

§ 5.22 Projekt bannera reklamowego

Statyczny banner reklamowy, przedstawiający ofertę i dane firmy Zamawiającego.

§ 5.23 Poczta PRO z kalendarzem, listą zadań i dyskiem firmowym

Skrzynki pocztowe e-mail oparte na aplikacji on-line z wbudowanymi usługami dodatkowymi: kalendarz, dysk online, lista zadań i inne.

§ 5.24 Inne dodatki na stronę na życzenie Klienta

Instalacja dowolnego, wskazanego przez Zamawiającego pluginu/dodatku WordPress dostępnego w katalogu darmowych pluginów WordPress.

§ 5.25 Stworzenie strony Facebook

Stworzenie nowej strony – fanpage-a na portalu facebook.com

§ 5.26 Dodanie strony do kilkunastu katalogów

Dodanie adresu strony, do kilkunastu innych serwisów internetowych -wpływa to na pozycję w wyszukiwarkach. Usługa jest wykonywana po opłaceniu faktury przez Zamawiającego.

§ 5.27 Strona wielojęzyczna – automatyczne tłumaczenie

Instalacja dodatku, umożliwiającego automatyczne tłumaczenie strony przez odwiedzającego na inny udostępniony przez zainstalowany dodatek język.

§ 5.28 Moduł Newsletter

Instalacja modułu WordPress umożliwiającego dodanie adresu e-mail odwiedzającego stronę do listy mailingowej.

§ 5.29 Usługa administracji stroną – 1 miesiąc

Zarządzanie stroną 1 miesiąc, dodawanie na stronę tekstów i zdjęć nadsyłanych przez Zamawiającego drogą mailową. Zdjęcia muszą być przystosowane do wrzucenia na serwer i być w formacie JPG.

§ 6. Kary umowne

§ 6.1 Wykonawca ma prawo nałożyć karę pieniężną na Zamawiającego w wysokości 100% wartości brutto przedmiotu zlecenia włącznie z naliczonymi opłatami dodatkowymi gdy zamawiający zrezygnuje z wykonania zlecenia w trakcie jego realizacji, z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 6.2 Jeżeli Zamawiający opóźnia się ze spełnianiem świadczenia pieniężnego Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§ 6.3 Wykonawca oraz Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności w obustronnym porozumieniu.

§ 7. Termin wykonania

§ 7.1 Wykonawca wykona przedmiot Umowy w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty dostarczenia ostatnich materiałów przez Zamawiającego lub daty złożenia zamówienia, lub w innym terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą